חזון ואסטרטגיה

/global/scaled/999x435x0x0x999x434/Local-assaabloyCOIL-Pics-Sustainability-חזון ואסטרטגיה.jpg

החזון שלנו ב- ASSA ABLOY הגלובלית, הוא להיות חברה עולמית מובילה וספק של פתרונות נעילה איכותיים וחדשניים. אג'נדת הקיימות שלנו מחזיקה בתפקיד מפתח בהשגת החזון הזה.

אג'נדת הקיימות שלנו כוללת סדרי עדיפויות חברתיים וסביבתיים שמטרתם להפחית את ההשפעה הסביבתית שלנו ולנהל הזדמנויות בצורה נכונה.

דוגמאות לסדרי עדיפויות שמטרתם להפחית את ההשפעה הסביבתית שלנו:

אופטימיזציה של צריכת המשאבים והאנרגיה

מזעור פליטת הפחמן

צמצום צריכת מים וייצור פסולת

ביטול הדרגתי של שימוש בכימיקלים מסוכנים

שיפור באמצעי בריאות ובטיחות

שיפור מדדי קיימות בתוך שרשרת האספקה

דוגמאות לסדרי עדיפויות לניהול הזדמנויות נכון:

שיפור מדדי הקיימות במוצרים שלנו

יצירת מוצרים העונים על צרכי לקוחותינו

ניצול הקיימות כמנוע לחדשנות

 

התקדמות חשובה הושגה בשנת 2015 בתחום הבריאות והבטיחות, הרחבת מעגל הספקים ב"תכנית ביקורת הקיימות לספקים" שלנו, והפחתה הדרגתית בשימוש בחומרים מסוכנים. הנהלים לבקרת האיכות ולניהול ההשפעה הסביבתית, שנוסדו בשנת 2010, הוטמעו בהצלחה, עם 338 יחידות עסקיות הכלולות כיום בתהליך הדיווח בקבוצה.